„Wiosenne przebudzenie”.🌷🌞🌳🌺

21 marca przywitaliśmy wiosnę, w związku z tym naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z naszego przedszkola -grupy „Tygryski” i „Mróweczki”. Dzieci miały okazję obejrzeć prezentację dotyczącą obecnej pory roku. Poznały kwiaty, krzewy, drzewa leśne i owocowe, które teraz budzą się do życia. Zapoznały się z pracami polowymi i ogrodowymi, jakie trzeba zrobić, żeby mieć dobre plony. […]

„JESTEM MOTYLEM” ANDRZEJ GRABOWSKI, JAKUB JABŁONKA, PAWEŁ JĘCZUKA – SPOTKANIE DKK DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE W TRZCIELU.

16 marca 2023 r. w naszej bibliotece spotkał się Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych. Tematem dyskusji była biografia Andrzeja Grabowskiego „Jestem motylem”. Książka została stworzona przez Andrzeja Grabowskiego, Jakuba Jabłonkę i Pawła Łęczuka. Dzięki tej pozycji mamy okazję poznać świat dziecięcy wszystkim znanego artystę, jego okres dorastania i wypłynięcia na szerokie wody, jako aktora. W […]

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca jest świętem państwowym. Decyzja Izby, jak głosi preambuła ustawy, była hołdem dla Żołnierzy Wyklętych “bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. […]