O nas

Miejska Biblioteka w Trzcielu otwarta została 1 maja w 1945 roku.
Pierwszym pracownikiem i założycielem był pan Czesław Szułcik ze Lwowa z zawodu nauczyciel, który przyjechał do Trzciela ze swoim własnym księgozbiorem.
Księgozbiór ten został udostępniony czytelnikom Trzciela i liczył 150 woluminów. Biblioteka pierwotnie była w prywatnym mieszkaniu.
Pierwszy Burmistrz Trzciela Zygmunt Wałęsa po wojnie przeznaczył pomieszczenie na bibliotekę przy ul. Poznańskiej 24.
Od 1 kwietnia 1954 r. kierownictwo po wielu zmianach na tym stanowisku przejmuje pani Józefa Sieradzka, która pracuje na tym, stanowisku do 1988r. Obecnie dyrektorem biblioteki jest pani Dorota Świerzko.
W 1976 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. Poznańskiej 8.
W nowym budynku na parterze jest Oddział dla dzieci, a na piętrze Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych.
Obecnie biblioteka jest w trakcie komputeryzacji księgozbioru i można już korzystać z danych wprowadzonych w programie SOWA dzięki katalogowi on-line, który jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

Naszą kadrę tworzą:

Dyrektor – Dorota Świerzko

Pracownik oddziału dla dzieci – Wioletta Fabian

Filia Brójce – Maria Harhura

Filia Lutol Suchy – Maria Czepulonis