Otwarty System Archiwizacji (OSA) – archiwum wspomnień!

Serdecznie informujemy, że Biblioteka Publiczna w Trzcielu została wpisana do ogólnopolskiej bazy Archiwów Społecznych stworzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej! Zachęcamy do udostępnienia swoich archiwalnych zdjęć i dokumentów, które zostaną umieszczone przez naszą bibliotekę w bazie Archiwistyki Społecznej.Ocalmy nasze wspomnienia od zapomnienia!! Poniżej link do Otwartego Systemu Archiwizacji: https://osa.archiwa.org/szukaj?q=Trzciel