Projekt Cyfrowe GOKi 😍😚

Kolejny dzień spotkań naszej młodzieży w ramach Projektu „Cyfrowe GOKi” był bardzo intensywny ruchowo. Uczestnicy brali czynny udział w grach ruchowych PlayStation. Zajęcia dotyczyły takich dyscyplin sportowych jak: kręgle, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny, rzut dyskiem, skok w dal. 😉😁🥰