Życzenia Dzień Bibliotekarza 2020!

Z okazji Dnia Bibliotekarza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom bibliotek!

W tym ważnym dniu chcemy również przypomnieć, że w tym roku obchodzimy 75. rocznicę otwarcia Miejskiej Biblioteki w Trzcielu, która została otwarta dokładnie 1 maja w 1945 roku. W związku z tym chcemy przybliżyć Państwu trochę historii.
Pierwszym pracownikiem i założycielem był pan Czesław Szułcik ze Lwowa z zawodu nauczyciel, który przyjechał do Trzciela ze swoim własnym księgozbiorem.
Księgozbiór ten został udostępniony czytelnikom Trzciela i liczył 150 woluminów. Biblioteka pierwotnie była w prywatnym mieszkaniu.
Pierwszy Burmistrz Trzciela Zygmunt Wałęsa po wojnie przeznaczył pomieszczenie na bibliotekę przy ul. Poznańskiej 24. Od 1 kwietnia 1954 r. kierownictwo po wielu zmianach na tym stanowisku przejmuje pani Józefa Sieradzka, która pracuje na tym stanowisku do 1988r.
W 1976 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. Poznańskiej 8. Obecnie dyrektorem biblioteki jest pani Dorota Świerzko.