Projekt „CYFRYZACJA GOKów ” w naszej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu i w Filiach Brójce i Lutol Suchy.

W maju nastąpiło podsumowanie projektu „CYFRYZACJA GOKów ” w naszej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu i w Filiach Brójce i Lutol Suchy. Szkolenia w/w projektu odbyły się w sierpniu 2022r. Teraz w związku z zakończeniem projektu nasze biblioteki otrzymały nowy sprzęt komputerowy do pracy z czytelnikami. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty ukończenia szkoleń pt.: „Zajęcia dla dzieci i młodzieży podnoszące kompetencje cyfrowe”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zdobycia nowych kwalifikacji cyfrowych.

W.F.