Akcja Przerwany marsz w BPMiG w Trzcielu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu wspólnie z Nadleśnictwem w Trzcielu zorganizowali lekcję historii na żywo w ramach akcji: „Przerwany marsz”. Gośćmi spotkania byli mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego i Trzciela: Konstanty Wesołowski, Wanda Wodecka, Ludmiła Kłosowska i Albin Kłosowski. Udział w tej żywej lekcji historii wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzcielu.

Akcja „Przerwany marsz” miała nam przypomnieć o dzieciach, które miały iść 1 września do szkoły, ale wybuch II wojny światowej na wiele lat zabrał im możliwość legalnego kształcenia w naszym narodowym języku. Zaproszeni goście wspominali, jak wyglądało dzieciństwow tych tragicznych czasach. Pan Konstanty Wesołowski wspominał lata wojny, kiedy mieszkał w miejscowości Piątkowakoło Przemyśla. Państwo Ludmiła i Albin Kłosowscy wspominali czasy pod okupacją radziecką na wschodzie. Natomiast Pani Wanda Wodecka z całą rodziną została wywieziona na Sybir. Te wszystkie historie, pomimo, że dotyczą różnych regionów, mają wspólne cechy. Wszędzie był strach, bieda, głód i lęk o bliskich. Pomimo tych przeciwności, dzieci musiały sobie jakoś radzić, miały ulubione zabawy, zabawki były robione przez rodziców. Nie było dostępnych słodyczy, ale mamy potrafiły z niczego wyczarować jakiś przysmak, którego smak i zapach nasi goście pamiętają do dziś. Dzieci zadawały wiele pytań dotyczących wojny, gdzie pracowali rodzice, skąd organizowano sobie żywność, jak po kryjomu dzieci się uczyły? Dzięki takiej żywej lekcji historii dzieci i młodzież poznają historie naszej ojczyzny.

Dziękujemy naszym gościom za bardzo ciekawe spotkanie.