Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca jest świętem państwowym. Decyzja Izby, jak głosi preambuła ustawy, była hołdem dla Żołnierzy Wyklętych “bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. […]